Cursos de Conducció Eficient

INFORMACIÓ GENERAL DELS CURSOS:

Pàgina web de l'Icaen [enllaç]

CURSOS PER A CONDUCTORS DE TURISME:

 • Manual per l'alumne - Turisme:

CURSOS PER A CONDUCTORS DE VEHICLES PESANTS:

 • Manual per l'alumne - Vehicles Pesants:

https://docs.google.com/a/aaetgn.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWFldGduLmNvbXxjZS1jb25jdXJzcHVibGljfGd4OjZjMDFkMDgwMzg4ZDNlNTc
 • Requisits:

- Tenir el carnet B.

- Tenir el Dni i el Carnet de conduir vigent.

(aportar fotocòpia del Dni i del carnet de conduir el dia del curs)

 • No podrà fer el curs la persona que:

- No tingui permís de circulació.

- Faci temps que no condueixi, perquè aquest no és un curs de reciclatge i podria posar en perill la resta de participants.

- Hagi perdut els 12 punts per sancions de trànsit.

 • Funcionament i execució dels cursos:

Aquests cursos consten fonamentalment de tres parts, i la durada del curs és de 4 hores.

Es fa una conducció habitual per part de cadascun dels participants, per un itinerari fix establert de la ciutat de naturalesa urbana, en el qual es pren nota del temps emprat per a recórrer l’itinerari, la velocitat mitja i el consum mig.

Després es passa a l’aula per tal de parlar de la problemàtica dels motors de combustió, pel que fa a les emissions de gasos nocius per al medi ambient entre d’altres conceptes, responsables del canvi climàtic i altres malalties a la societat de caràcter variat. S’aborden les possibles solucions a aquesta problemàtica, com pot ser, el transport públic, l’augment de l’ocupació mitjana en els vehicles de turisme, altres fonts d’energia menys contaminants o les noves tècniques de conducció dels motors moderns amb injecció electrònica. La sessió teòrica té una durada aproximada de 4 hores.

La tercera part es realitzant el mateix recorregut inicial, aplicant les noves tècniques de la conducció eficient, per tal de realitzar el recorregut obtenint els paràmetres de mínim consum del vehicle i d’aquesta manera contaminar menys.

Finalment amb aquestes dades es torna a l’aula, per a través d’una taula en document Excel, analitzar si s’han aconseguit els objectius del curs.

 • Requisits:

- Tenir el carnet C.

- Tenir el Dni i el Carnet de conduir vigent.

(aportar fotocòpia del Dni i del carnet de conduir el dia del curs)

 • Funcionament i execució dels cursos:

Aquests cursos consten fonamentalment de tres parts, i la durada del curs és de 8 hores (teòriques i pràctiques) amb possibilitat de fer el curs en dos dies.

En la primera d’elles, s’introdueix tot dient que aquests cursos estan subvencionats integrament per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit es fa una conducció habitual per part de cadascun dels participants (grups de 10/12 persones) per un itinerari fix establert d’un mínim de 180 km, on cada alumne realitzarà part del circuit durant 30 minuts, en el qual es pren nota del temps emprat, la velocitat mitja i el consum mig.

Després d’aquesta primera part es passa a l’aula per tal de parlar de la problemàtica dels motors de combustió, les emissions de gasos nocius per al medi ambient entre d’altres conceptes, així com també els avantatges econòmics que pot provocar en el compte de resultats de les empreses l’aplicació de la conducció eficient.

La sessió teòrica té una durada aproximada de 2,5 hores.

La tercera part es realitzant el mateix recorregut inicial, aplicant les noves tècniques de la conducció eficient, per tal de realitzar el recorregut obtenint els paràmetres de mínim consum del vehicle i d’aquesta manera contaminar menys.

Finalment amb aquestes dades es torna a l’aula, per a través d’una taula en document Excel, analitzar si s’han aconseguit els objectius del curs.

OBJECTIUS DELS CURSOS:

  • Consumir menys combustible = Menys emissions de diòxid de carboni i de gasos contaminants.

  • Reduir el temps del recorregut = Augmentar la velocitat mitja del recorregut.

  • Realitzar una conducció més fluida, segura i còmode = Reduir l’estrès i l’accidentalitat en la circulació.

Cal comentar que es sol obtenir tots els objectius del curs, amb excepcions pel que fa a la reducció de temps i augment de velocitat mitja, ja que les condicions del trànsit en les quals es realitzen la segona prova de conducció, solen ser més desfavorables. Però l’alumne veu clarament que al dia a dia i mitjançant un canvi d’hàbits en l’estil de conducció el que farà aconseguir els objectius pretesos d’aquests cursos.