Guia per fer un curs

Aquí teniu una guia aproximada del què s'ha de tenir en compte per fer el curs.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DELS CURSOS DE CONDUCCIÓ EFICIENT PER A CONDUCTORS DE TURISME

Comunicació del curs a l’associació [enllaç]

Documents imprescindibles: [enllaç]

Descàrrega d'arxius necessaris alternativa: [enllaç]

  • Full d’assistència.(recordeu posar logotip o segell)

  • Full de control i qüestionari. (firmar alumne i professor)

  • Justificant de l'alumne.

  • Còpia del DNI i carnet de conduir de l'alumne (VIGENT!)

  • Excel amb els càlculs (tant en format .xls com imprès)

Documentació extra que s'ha d'aportar:

  • Mapa del recorregut (indicant els kilòmetres totals)

  • Fotos del curs (vehicles, classe teòrica etc..)

Els cursos COELL (SET-15) Duren 6 hores!

L’estructura del curs es el següent: (aprox. 4 hores)

Duració Continguts:

  • 10 -15 min Presentació dels formadors i assistents

  • 1 hora Pràctica de conducció habitual. Medició dels paràmetres de velocitat , consum i temps al recorregut , prèviament establert.

  • 1 hora 15 min classe teòrica

  • 1 hora Aplicació de la conducció eficient. Medició dels paràmetres de velocitat, consum i temps del mateix recorregut.

  • 30 min Comparació dels resultats i conclusions finals.

  • Cada professor només pot fer un màxim de 4 alumnes.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DELS CURSOS DE CONDUCCIÓ EFICIENT PER A CONDUCTORS DE VEHICLES PESANTS

Comunicació del curs a l’associació [enllaç]

Documents imprescindibles: [enllaç]

Descàrrega d'arxius necessaris alternativa: [enllaç]

  • Full d’assistència. (recordeu posar logotip o segell)

  • Full de control i qüestionari. (firmar alumne i professor)

  • Justificant de l'alumne.

  • Còpia del DNI i carnet de conduir de l'alumne (VIGENT!)

  • Excel amb els càlculs (tant en format .xls com imprès)

Documentació extra que s'ha d'aportar:

  • Mapa del recorregut (indicant els kilòmetres totals)

  • Fotos del curs (vehicles, classe teòrica etc..)

L’estructura del curs es el següent: (aprox. 8 hores)

Duració Continguts:

  • 10 -15 min Presentació dels formadors i assistents

  • 4 hora Pràctica de conducció habitual. Medició dels paràmetres de velocitat , consum i temps al recorregut , prèviament establert.

  • 1 hora 15 min classe teòrica

  • 1 hora Aplicació de la conducció eficient. Medició dels paràmetres de velocitat, consum i temps del mateix recorregut.

  • 30 min Comparació dels resultats i conclusions finals.

  • Els cursos no poden superar els 12 alumnes, és obligatori que hi hagin 2 professors per la pràctica.